Suomi 100: Kolmen helmen joet -näyttely Seitsemisen luontokeskuksessa touko-kesäkuussa 2017

| Ei kommentteja

Kolmen helmen joet -hanke yhdessä Mahnalan ympäristökoulun, Karhen koulun, IKATA:n ja Nokian lukion kanssa järjestävät Seitsemisen luontokeskuksessa näyttelyn jokihelmisimpukasta eli raakusta, sen ekologiasta ja ympäristöstä. Näyttely on avoinna Seitsemisen luontokeskuksessa touko- ja kesäkuun ajan 2017. Kolmen helmen joet -näyttelyssä on … Lue lisää

Huonoja uutisia rapututkimuksesta

| Ei kommentteja

Raakun kaverina joessa asustaa supisuomalainen jokirapu. Sen kannan on kuitenkin suurilta osin tuhonnut  Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva täplärapu, jota ihminen on istuttanut vesistöihin myös Pirkanmaalla. Täplärapu kestää rapuruttoa jokirapua paremmin, mutta käytännössä kaikki täpläravut kantavat tautia ja tartuttavat sen helposti jokirapuihin. … Lue lisää

Uusi “Mitä minä voin tehdä?” -sivu lisätty

| Ei kommentteja

Sivustolle on nyt lisätty uusi sivu, Mitä minä voin tehdä?, johon on listattu tapoja ja toimenpiteitä, joilla jokainen raakkujokien valuma-alueella asuva tai maata omistava voi auttaa raakkua. Raakun suojeleminen on samalla myös jokien ja ympäristön suojelemista laajemminkin. Sivulla esitetyt toimenpiteet ovat vain … Lue lisää

Pohjaeläintutkimusten maastotyöt

| Ei kommentteja

Kolmen helmen joet -hankkeessa pohjaeläinnäytteiden otosta vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY). Viimeisimmät näytteet otettiin 4.-5.10. 2016 kahdesta-kolmesta eri virtapaikasta kaikilla kolmella joella. Näytteenoton jälkeen näytteistä poimitaan pohjaeläimet laboratoriossa, minkä jälkeen löytyneet lajit tunnistetaan mikroskooppia apuna käyttäen. Tuloksista laaditaan raportti, joka … Lue lisää

Maisemapäivät Hämeenkyrössä ja retki Turkimusojalle

| Ei kommentteja

Kyrön Luonnon ja Hämeenkyrön Maisemakahvilan järjestämät Hämeenkyrön 29. Luonto- ja maisemapäivät pidettiin 13.8. Maisemakahvilan Kulttuuriladossa. Sitä ennen tehtiin retki Turkimusojalle. Päivillä esiteltiin yleisölle Kolmen helmen joet hanke ja hankkeen vastavalittu koordinaattori Ulla Helimo. Lisäksi Matti Rintala esitteli raakun löytöhistoriaa Turkimusojasta … Lue lisää